Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland

De Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland op 1 oktober 2011.

In de afgelopen 13 jaar heeft de Mars Society in de VS een breed publiek bekend gemaakt met de mogelijkheden die Mars ons mensen biedt. Er zijn projecten als het Flashline Mars Arctic Station op Devon Eiland, Nunavut, Canada en het Mars Desert Research Station bij Hanksville, Utah, VS gebouwd. Beide stations zijn vele jaren gebruikt om zo veel mogelijk gevestigde en aankomende wetenschappers te laten kennis maken met wat het betekent om op Mars hun werk te doen.

Sinds een aantal jaren kwamen er geen andere projecten van de grond en een groep Mars Society actieve leden wilden de missie om `de wereld’ te laten weten `dat mensen naar Mars kunnen’ verder dragen. Zij richten in februari 2010 een nieuwe organisatie op: Explore Mars, Incorporated, in Beverly, vlak bij Boston, Massachusetts.

Explore Mars richt zich op het zo breed mogelijk bekend maken, dat Mars FAN is. Wat staat voor: Feasible (mogelijk), Affordable (te betalen), en Necessary (noodzakelijk).

Explore Mars denkt haar doel, een bemande marsmissie, te kunnen bereiken, op drie manieren:

1) stap voor stap deel-technologieën demonstreren dmv prijsvragen die universiteiten/bedrijven uitdagen om deze technologie te ontwikkelen, dan wel verder te verbeteren. bijv: een kleine, zeer lichte versie van de ISRU techniek die dan mee zou kunnen op de Mars Sample Return Missie en zou dienen om de brandstof voor de retourvlucht van het kilootje marsgrond te maken.

2) verspreiden van de kennis over Mars en een bemande marsmissie bijvoorbeeld door prijsvragen die leerkrachten Mars in hun lessen laat gebruiken

3) iedere andere wijze om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over bemande Mars-missies en op de daadwerkelijke planning van zo’n missie; bijvoorbeeld door conferenties over het gebruik van het ISS om te trainen voor een bemande Marsmissie. Of een conferentie waarbij nadruk wordt gegeven aan de rol van vrouwen in de exploratie van Mars.

Nieuwe ideeën voor Mars

Explore Mars staat open voor alle ideeën die ons doel dichterbij kunnen brengen. Het opereert als een projectbureau met prijsvragen, conferenties en andere Mars-gerelateerde projecten. Op de rol staan in ieder geval een ISS & Mars conferentie op Yuri’s day, 12 en 13 april 2012, op de Internationale Space University in Straatsburg. Verder het houden van een expert-meeting over agricultuur op Mars, waarbij Explore Mars heel graag juist ook experts uit onze gewone voedselvoorziening (ons eigen Westland bijv.) zou willen betrekken bij de zoek naar hoe eten op Mars te verbouwen.

Explore Mars wordt gesteund door Aerojet, NASA hoofdkantoor, Google, Boeing, Lockheed, SpaceX, Stott Foundation, en vele, vele anderen. Het heeft zeer nauwe samenwerkingsbanden met The Planetary Society, The National Science Teachers Association (NSTA) USA, en hartelijke banden met alle andere mars-georienteerde organisaties, maar ook Women in Aerospace (in de VS en in Europa) en ga zo maar door.

Explore Mars heeft een eigen website (www.exploremars.org) en geeft ieder kwartaal een online magazine uit, waarin de leiders in de ruimtevaartwereld aan het woord komen.

Lange discussies

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Mars Society Nederland lange discussies gevoerd over wat haar koers moet zijn in de komende jaren. Uiteindelijk wilde het bestuur van de Mars Society Nederland unaniem een meer daadkrachtige koers. Zij benaderde Explore Mars Inc, een stichting, geen ledenorganisatie, en vroegen of het mogelijk zou zijn om Explore Mars Nederland op te richten. Daarmee tot uitdrukking brengend dat Mars bereikbaar is, en betaalbaar, en noodzakelijk, ook hier in Nederland. Hoewel Explore Mars Inc absoluut geen concurrent van de Mars Society wil zijn, heeft zij toestemming gegeven tot het gebruik van haar naam. Daarbij wel uitdrukkelijk eisend dat Explore Mars Nederland niet financieel verweven is of ooit zal zijn met Explore Mars Inc.

Mars Society Nederland

Ook verzocht EM Inc een ander logo te kiezen voor de EM Nederland organisatie. En zo geschiedde:
Cas Laansma ontwierp een logo dat weliswaar nog wel iets weg heeft van het Amerikaanse logo, maar dan alleen voor hen die dat weten.

Explore Mars Nederland in oprichting heeft inmiddels nauwe banden met Women in Aerospace Europe en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR), waarmee er in de komende jaren lezingen georganiseerd gaan worden. Wij hopen dat ook de afdeling van de Planetary Society in Nederland zal willen aanhaken bij deze lezingcyclus want met zijn vieren is het organiseren van interessante lezingen op goed te bereiken plaatsen als Dutch Space, Lucht en Ruimtevaart van de TU Delft en vele andere locaties natuurlijk veel gemakkelijker te realiseren. De lezingen zullen worden aangekondigd op onze Nederlandse website www.exploremars.nl en via een nieuwsbrief waar voor je je kunt aanmelden.

Mars Society Nederland

En wat betekent dat nu voor jullie, als donateurs van de Mars Society Nederland?

Jullie donateurschap van de Nederlandse, en daarmee lidmaatschap van de Amerikaanse Mars Society in Boulder, blijft lopen tot het eind van jullie jaarperiode (en die is afhankelijk van de datum waarop je ooit lid werd).

Mocht dat je niet zinnen, dan kun je ook naar rato van de duur van je huidige MS NL lidmaatschap/ donatie het aantal maanden teruggestort krijgen. De penningmeester schrijft ieder van jullie hierover nog een persoonlijke brief in de komende 2 weken.

Wij hopen dat jullie willen overwegen om Explore Mars te steunen bij haar activiteiten en wij hopen dat jullie met deze nieuwe organisatie samen voor bijeenkomsten en activiteiten willen werken.

On to Mars,

no Detours.

Artemis Westenberg


Geplaatst

in

door

Tags: