About us

Oprichtingsverklaring van Explore Mars

De tijd is gekomen voor de mensheid om naar Mars te reizen.

We zijn er klaar voor. Mars is ver weg, maar we zijn er veel beter op voorbereid mensen naar Mars te sturen dan we bij het begin van het ruimtetijdperk waren om naar de Maan te gaan. Als de wil er is, kunnen de eerste teams binnen tien jaar op Mars zijn.

Er zijn goede redenen om naar Mars te gaan.

We moeten gaan vanwege de kennis van Mars

Onze robot-verkenners hebben onthuld dat Mars ooit een warme en vochtige planeet was, geschikt voor het ontstaan van leven. Maar is dat ook gebeurd? Een zoektocht naar fossielen in de Marsiaanse bodem of naar microben in het grondwater zou het antwoord kunnen geven. Als we deze fossielen of microben zouden vinden, zouden ze laten zien dat de oorsprong van het leven niet uniek is voor de Aarde. Ze zouden aantonen dat het in het universum krioelt van het leven en waarschijnlijk ook van intelligent leven. Voor onze kennis over onze plaats in het heelal zou dit de belangrijkste ontdekking zijn sinds Copernicus.

We moeten gaan vanwege de kennis van de Aarde

Nu we op de drempel staan van de eenentwintigste eeuw hebben we aanwijzingen dat we de Aardse atmosfeer en het milieu op ingrijpende wijze aan het veranderen zijn. Het is van kritiek belang geworden om onze wereld tot in de details te begrijpen. Bij dit project is het vergelijken van planeten een erg belangrijk instrument, een feit dat al aangetoond werd door de rol die studies van de atmosfeer van Venus speelden bij onze ontdekking van het mogelijk gevaar van het broeikaseffect. Mars, de planeet die het meest op de Aarde lijkt, heeft ons nog meer te leren over onze thuiswereld. De kennis die we er opdoen zou de sleutel kunnen zijn voor onze overleving.

We moeten gaan vanwege de uitdaging

Beschavingen zijn net als mensen: ze bloeien op door uitdagingen en kwijnen weg bij gebrek er aan. De tijd is voorbij dat menselijke samenlevingen de oorlog konden gebruiken als stimulans voor technologische vooruitgang. Nu de wereld steeds kleiner wordt moeten we onze handen ineenslaan, niet passief blijven, maar iets gemeenschappelijks ondernemen, naar buiten gericht, een grotere en zinvoller uitdaging aangaan dan we elkaar voorheen stelden. Het tot ontwikkeling brengen van Mars zal zo’n uitdaging bieden. Bovendien zal een gemeenschappelijke internationale aanpak van het Mars-onderzoek als voorbeeld dienen voor eenzelfde samenwerking op andere gebieden op Aarde.

We moeten gaan vanwege de jeugd

Wie jong is, gaat op zoek naar avontuur. Een mensen-naar-Mars programma zou jonge mensen overal ter wereld uitdagen hun gaven te ontwikkelen om mee te doen met het pionieren op een nieuwe wereld. Als een Mars-programma slechts een enkel procent extra van de hedendaagse jongeren ertoe zou brengen een wetenschappelijke opleiding te kiezen, zou dat als netto resultaat al tientallen miljoenen meer wetenschappers, ingenieurs, uitvinders, medisch onderzoekers en dokters opleveren. Deze mensen zullen vernieuwingen bedenken die nieuwe producten en nieuwe therapien voortbrengen, meer welvaart tot gevolg hebben, daarmee de wereld op ontelbare manieren tot voordeel strekken en een winst opleveren die de kosten van een Mars-programma vele malen zal overtreffen.

We moeten gaan vanwege de kans

Het scheppen van een Marsiaanse Nieuwe Wereld is een mogelijkheid voor een groots experiment waarbij de mensheid een nieuwe kans krijgt om oude ballast af te schudden en opnieuw te beginnen, zoveel mogelijk meenemend van het beste van ons erfdeel en het slechtste achter ons latend. Zulke kansen komen niet vaak voorbij en mogen niet lichtvaardig terzijde geschoven worden.

We moeten gaan vanwege onze menselijkheid

Menselijke wezens zijn meer dan gewoon een diersoort, we zijn de boodschappers van het leven. Als enige schepsel op Aarde hebben we de mogelijkheid het werk van de schepping voort te zetten door het leven naar Mars, en Mars tot leven te brengen. Door dat te doen zullen we een duidelijk signaal geven over de kostbare waarde van het menselijk ras en van ieder lid daarvan.

We moeten gaan vanwege de toekomst

Mars is niet zomaar een wetenschappelijke bijzonderheid; het is een wereld met een oppervlak even groot als het totale oppervlak van alle continenten op Aarde bij elkaar, een wereld die alle elementen bezit die nodig zijn om niet alleen leven in stand te houden, maar ook een technologische samenleving op te bouwen. Het is een nieuwe wereld, waarvan de geschiedenis op het punt staat te beginnen, wachtend op de geboorte van een nieuwe en jeugdige tak van de menselijke beschaving. We moeten naar Mars gaan om dat potentieel realiteit te maken. We moeten gaan, niet voor onszelf, maar voor een volk dat nog moet komen. We moeten het doen voor de Marsianen.

Omdat we geloven dat het onderzoeken en ontwikkelen van Mars een van de grootste menselijke ondernemingen is die mogelijk zijn in onze tijd, zijn wij samengekomen om de Mars Society op te richten, begrijpend dat zelfs de beste ideeen voor menselijke actie nooit onvermijdelijk zijn, maar voorbereid moeten worden, verdedigd en bereikt door hard werk. We roepen alle individuen en organisaties van gelijkgestemden op zich bij ons aan te sluiten bij het bevorderen van deze grootse onderneming. Er is nooit een waardiger doel geweest. We zullen niet rusten voor het bereikt is.