Category Archives: Marsnieuws

Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland

De Mars Society Nederland wordt Explore Mars Nederland op 1 oktober 2011.

In de afgelopen 13 jaar heeft de Mars Society in de VS een breed publiek bekend gemaakt met de mogelijkheden die Mars ons mensen biedt. Er zijn projecten als het Flashline Mars Arctic Station op Devon Eiland, Nunavut, Canada en het Mars Desert Research Station bij Hanksville, Utah, VS gebouwd. Beide stations zijn vele jaren gebruikt om zo veel mogelijk gevestigde en aankomende wetenschappers te laten kennis maken met wat het betekent om op Mars hun werk te doen.

Sinds een aantal jaren kwamen er geen andere projecten van de grond en een groep Mars Society actieve leden wilden de missie om `de wereld’ te laten weten `dat mensen naar Mars kunnen’ verder dragen. Zij richten in februari 2010 een nieuwe organisatie op: Explore Mars, Incorporated, in Beverly, vlak bij Boston, Massachusetts.

Explore Mars richt zich op het zo breed mogelijk bekend maken, dat Mars FAN is. Wat staat voor: Feasible (mogelijk), Affordable (te betalen), en Necessary (noodzakelijk).

Explore Mars denkt haar doel, een bemande marsmissie, te kunnen bereiken, op twee manieren:

1) stap voor stap deel-technologieën demonstreren dmv prijsvragen die universiteiten/bedrijven uitdagen om deze technologie te ontwikkelen, dan wel verder te verbeteren. bijv: een kleine, zeer lichte versie van de ISRU techniek die dan mee zou kunnen op de Mars Sample Return Missie en zou dienen om de brandstof voor de retourvlucht van het kilootje marsgrond te maken.

2) verspreiden van de kennis over Mars en een bemande marsmissie bijvoorbeeld door prijsvragen die leerkrachten Mars in hun lessen laat gebruiken

3) iedere andere wijze om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over bemande Mars-missies en op de daadwerkelijke planning van zo’n missie; bijvoorbeeld door conferenties over het gebruik van het ISS om te trainen voor een bemande Marsmissie. Of een conferentie waarbij nadruk wordt gegeven aan de rol van vrouwen in de exploratie van Mars.

Explore Mars staat open voor alle ideeën die ons doel dichterbij kunnen brengen. Het opereert als een projectbureau met prijsvragen, conferenties en andere Mars-gerelateerde projecten. Op de rol staan in ieder geval een ISS & Mars conferentie op Yuri’s day, 12 en 13 april 2012, op de Internationale Space University in Straatsburg. Verder het houden van een expert-meeting over agricultuur op Mars, waarbij Explore Mars heel graag juist ook experts uit onze gewone voedselvoorziening (ons eigen Westland bijv.) zou willen betrekken bij de zoek naar hoe eten op Mars te verbouwen.

Explore Mars wordt gesteund door Aerojet, NASA hoofdkantoor, Google, Boeing, Lockheed, SpaceX, Stott Foundation, en vele, vele anderen. Het heeft zeer nauwe samenwerkingsbanden met The Planetary Society, The National Science Teachers Association (NSTA) USA, en hartelijke banden met alle andere mars-georienteerde organisaties, maar ook Women in Aerospace (in de VS en in Europa) en ga zo maar door.

Explore Mars heeft een eigen website (www.exploremars.org) en geeft ieder kwartaal een online magazine uit, waarin de leiders in de ruimtevaartwereld aan het woord komen.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Mars Society Nederland lange discussies gevoerd over wat haar koers moet zijn in de komende jaren. Uiteindelijk wilde het bestuur van de Mars Society Nederland unaniem een meer daadkrachtige koers. Zij benaderde Explore Mars Inc, een stichting, geen ledenorganisatie, en vroegen of het mogelijk zou zijn om Explore Mars Nederland op te richten. Daarmee tot uitdrukking brengend dat Mars bereikbaar is, en betaalbaar, en noodzakelijk, ook hier in Nederland. Hoewel Explore Mars Inc absoluut geen concurrent van de Mars Society wil zijn, heeft zij toestemming gegeven tot het gebruik van haar naam. Daarbij wel uitdrukkelijk eisend dat Explore Mars Nederland niet financieel verweven is of ooit zal zijn met Explore Mars Inc.

Ook verzocht EM Inc een ander logo te kiezen voor de EM Nederland organisatie. En zo geschiedde:
Cas Laansma ontwierp een logo dat weliswaar nog wel iets weg heeft van het Amerikaanse logo, maar dan alleen voor hen die dat weten.

Explore Mars Nederland in oprichting heeft inmiddels nauwe banden met Women in Aerospace Europe en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR), waarmee er in de komende jaren lezingen georganiseerd gaan worden. Wij hopen dat ook de afdeling van de Planetary Society in Nederland zal willen aanhaken bij deze lezingcyclus want met zijn vieren is het organiseren van interessante lezingen op goed te bereiken plaatsen als Dutch Space, Lucht en Ruimtevaart van de TU Delft en vele andere locaties natuurlijk veel gemakkelijker te realiseren. De lezingen zullen worden aangekondigd op onze Nederlandse website www.exploremars.nl en via een nieuwsbrief waar voor je je kunt aanmelden.

En wat betekent dat nu voor jullie, als donateurs van de Mars Society Nederland?

Jullie donateurschap van de Nederlandse, en daarmee lidmaatschap van de Amerikaanse Mars Society in Boulder, blijft lopen tot het eind van jullie jaarperiode (en die is afhankelijk van de datum waarop je ooit lid werd).

Mocht dat je niet zinnen, dan kun je ook naar rato van de duur van je huidige MS NL lidmaatschap/ donatie het aantal maanden teruggestort krijgen. De penningmeester schrijft ieder van jullie hierover nog een persoonlijke brief in de komende 2 weken.

Wij hopen dat jullie willen overwegen om Explore Mars te steunen bij haar activiteiten en wij hopen dat jullie met deze nieuwe organisatie samen voor bijeenkomsten en activiteiten willen werken.

On to Mars,

no Detours.

Artemis Westenberg

Atlantis, de laatste reis

Het is nat hier en heet. Erg nat al de hele donderdag. Toen ik woensdag aankwam was het alleen maar vochtig heet, maar donderdagmorgen vroeg (5.30 uur), terwijl ik op weg was naar Cocoa Beach / Merrit Island begon het te regenen en dat bleef het de hele dag doen. Zo nu en dan was het even droog. Als we boften was dat dan net op het moment dat wij, een groep van 41 ‘special guests’ (dat stond er op onze kaartjes), uit de bus stapten. Of niet natuurlijk, dat kwam ook voor. De hele donderdag worden wij rondgeleid in gebouwen die de Shuttle onderhouden of onderdelen daarvoor maken. Ik ben blij dat ik deze rondleiding krijg. Spoedig zal dit allemaal niet meer te zien zijn. Een laatste kans, die ik nog net gekregen heb.

Hoe begon dit avontuur?
In april had ik een conferentie in Washington DC georganiseerd over ISS & Mars. De achtergrond daarvan is dat nu het ISS eindelijk afgebouwd is het ook zaak is er zo optimaal mogelijk gebruik van te maken voor de ruimtevaart. In november vorig jaar had Explore Mars (waarvan ik de voorzitter en een van de directeuren ben) de vraag gesteld aan een panel van deskundigen of het ISS ook aangewend kon worden om missies naar Mars te trainen of anderszins voor te bereiden. Wij dachten dat het antwoord waarschijnlijk nee was, maar daarin bleken wij ons te vergissen. Mars & ISS gaat juist heel goed samen zo verzekerden ons alle partijen (NASA, ruimtevaartbedrijven als Lockheed, Boeing, Aerojet). Kortom, tot onze verbazing en verrukking zal het ISS in de nabije toekomst gebruikt worden om bemande missies naar Mars voor te bereiden. Mooi, want daarmee is Mars ook meteen weer op de ruimtevaartkaart gezet. Maar wat heeft dit nu te maken met mijn reis naar hier?

Atlantis op de launchpad.

Wel, de ‘deputy’ van het ISS, Sam Scimemi, heeft er voor gezorgd dat ik tijdens de lancering van de laatste shuttle, Atlantis, aanwezig kan zijn, als gast van NASA: launch guest. Continue reading Atlantis, de laatste reis

Foto-impressie ISS & Mars Conference

Vorige maand had Explore Mars haar eerste conferentie en deze werd een doorslaand succes. Belangrijke vertegenwoordigers uit de lucht- en ruimtevaartindustrie waren aanwezig om de inzet van het Internationale Ruimtestation ISS ter voorbereiding van Marsmissies te bespreken. Uiteraard zijn er foto’s genomen en een impressie is te vinden op de website van Explore Mars.

Dr. Buzz Aldrin, adviseur van Explore Mars

Aftellen naar Mars

Afgelopen week vond er een conferentie plaats. Misschien hebben jullie deze gemist, de conferentie was vooral voor specialisten georganiseerd. Toch was deze bijeenkomst voor ons van groot belang. De specialisten kwamen namelijk uit de lucht- en ruimtevaart-industrie en het onderwerp was Mars. Om precies te zijn, “hoe kan het Internationale Ruimtestation gebruikt worden om een reis naar Mars te bespeodigen?”.

Het ISS is namelijk bijna af en nu speelt de vraag, “wat doen we ermee?”. De nieuwe organisatie Explore Mars weet wel raad met het ISS, “gebruik het als voorbereiding voor een bemande reis naar Mars”. En dus organiseerde Explore Mars de bovengenoemde conferentie.”

Explore Mars is een “fork” van de Mars Society en richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van ruimtevaart en Mars gerelateerde projecten. De organisatie staat verder los van de Mars Society. Een belangrijk verschil is het niveau waarop Explore Mars zich beweegt ten opzichte van de Mars Society. Zo waren deelnemers aan de conferentie dus voornamelijk specialisten uit de industrie en wetenschap. Doet de Mars Society aan amateurvoetbal, Explore Mars speelt in de ere-divisie.

Wat de conferentie heeft opgeleverd zijn vooral vragen. Het is namelijk helemaal niet makkelijk om een mens naar Mars en weer heelhuids terug te brengen. Technolgieen zoals “life support” zijn nog niet zover. Alan Boyle, van Cosmic Log, maakte naar aanleiding van de conferentie een samenvatting van de stand zakern:

“Counting down to a mission to Mars”

Microben Voor Mars

Een reis naar mars duurt lang en voor mensen betekent dat veel mondvoorraad meenemen. Teveel eigenlijk. Betere is zoveel mogelijk water terug te winnen, CO2 weer omzetten in zuurstof en als het even je eigen voedsel verbouwen. Dit moet dan zowel tijdens de reis als tijdens het verblijf op Mars.

Een klein eco-systeem is gewenst, net zoals we die in het groot op aarde hebben. Het eerste waar men aan denkt is “planten”, planten produceren voedsel, breken afval af en maken zuurstof. Een bekend experiement was Biosphere 2 en dit is niet een doorslaand succes gebleken. Echte tuinen en vijvers zijn misschien lastig te controleren en passen eigenlijk ook niet echt in een klein ruimteschip.

Daarom zijn microben een geschiktere kandidaat. Het Melissa-project schiet dan te binnen. Het project bekijkt de bruikbaarheid van diverse microben in diverse reactoren. Melissa is al jaren aan de gang en de mensen van Newton TV hebben daar een leuke documentaire over gemaakt.